Zaanstad

Een stad met historie en toekomst

Hollandser dan Holland

Wie kent Zaanstad niet? De molens van de Zaanse Schans zijn de monumenten van het oudste industriegebied van Europa. Jaarlijks trekken zij miljoenen bezoekers uit de hele wereld.

Ondernemend en innovatief

Dat juist hier de Europese industrie begon is geen toeval. Zaankanters zijn van nature ondernemend en innovatief. Nog steeds bruist Zaanstad van de bedrijvigheid en ondernemerslust.

Een stad en zes dorpen

Zaanstad is een van de eerste samengestelde gemeenten van Nederland. In 1974 vormden de dorpen Assendelft, Koog aan de Zaan, Krommenie, Westzaan, Wormerveer, Zaandijk en de stad Zaandam de gemeente Zaanstad. De logo's van deze kernen vind je terug op de "dakkapellen" boven de ingang van het Stadhuis.

Nog altijd hebben de 7 kernen hun eigen karakter én uitdagingen. Dat maakt werken voor Zaanstad uitdagend en inspirerend. Grootstedelijke vraagstukken gaan hand in hand met het behoud van het unieke Noord Hollandse landschap.

Onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam

Als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft Zaanstad belangrijke opgaven. In dit deel van de Randstad is nog ruimte voor woningbouw en voor het vestigen van bedrijven. Medewerkers van Zaanstad werken intensief samen met collega's uit MRA aan het realiseren van een krachtige, innovatieve economie, snellere verbindingen en voldoende en aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren. 

Landelijke en Europese speler

Werken voor Zaanstad houdt niet op bij de grenzen van de stad of Metropoolregio. Als een van de 20 grootste gemeenten in Nederland is Zaanstad ook landelijk een relevante gesprekspartner. Ook onze Europese netwerkonderhouden we goed. We hebben Europa nodig om onze doelstellingen op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid en circulaire economie te halen. En we delen onze kennis met Europese partners.

Duurzaam

Zaanstad heeft ambitie om klimaatneutraal te zijn. Daarbij leggen we de lat hoog . Om dit ambitieuze doel te realiseren is samenwerking met inwoners en ondernemers hard nodig. De gemeente kan het niet alleen. De focus in Zaanstad ligt op het duurzamer maken van de energiehuishouding. Speerpunten daarbij zijn het realiseren van een warmtenet, het stimuleren van duurzame opgewekte energie en het verder uitwerken van slimme energienetwerken (smart grids).

Monumentaal erfgoed

Wonen en werken zijn in de Zaanstreek van oudsher nauw met elkaar verweven. Dit biedt uitdagingen en kansen.  De bedrijven die werkgelegenheid bieden, hebben invloed op de woonomgeving.  Hoe vind je hier een balans in? En oude industriële panden worden herontwikkelt naar eigentijdse woningen.

Zo bouwen we aan een duurzame en toekomstbestendige stad, met behoud van het unieke karakter van de Zaanstreek.

Ga naar Zaanstad.nl