Raad en bestuur

Gemeenteraad & college van B&W

De gemeenteraad van Zaanstad bestaat uit 39 raadsleden. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van een gemeente. Dit is de door de inwoners gekozen volksvertegenwoordiging. Voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester.

Uit hun midden wordt het college van Burgemeester en Wethouders gevormd. Zij zijn het dagelijks bestuur van de stad. Belangrijke besluiten worden altijd voorgelegd aan de gemeenteraad. Meer informatie over de samenstelling van de Zaanse gemeenteraad en het college van B&W vind je op de website van de gemeente Zaanstad.

Ga naar Zaanstad.nl