Angela van Leest

Medewerker Bodem bij het Ingenieursbureau

Met de groene gevel en unieke ontwerp is het Zaanse stadhuis niet te missen. Maar wat gebeurt daar binnen precies? Wie werken daar? En hoe is het om te werken voor de gemeente Zaanstad? Onze collega's stellen zichzelf graag voor. Deze keer: Angela van Leest.

Wie ben je?
“Ik ben Angela van Leest en ik werk als medewerker Bodem bij het Ingenieursbureau van de gemeente Zaanstad.”

Wat doe je? 
“Binnen het Ingenieursbureau houd ik me bezig met alles wat met de bodem te maken heeft. Onder andere het uitzetten en beoordelen van bodemonderzoeken. Ik adviseer ook werkvoorbereiders, projectleiders en toezichthouders en directievoerders hoe om te gaan met de bodem binnen de civieltechnische projecten. Het regelen van de acceptatie en verwerking van vrijkomende grond/bagger en voorbereidingen met betrekking tot saneringen behoren ook tot mijn werkzaamheden. Daarnaast komen er vanuit andere afdelingen binnen de gemeente Zaanstad aanvragen voor het uitzetten van bodemonderzoek en -advies. Ik heb regelmatig overleg en afstemming met het bevoegd gezag en de Omgevingsdienst.”

Waarom Zaanstad?
“Medewerker Bodem binnen het Ingenieursbureau is een unieke functie, weinig gemeenten hebben deze in huis. Vaak zijn bij andere gemeenten de werkzaamheden verdeeld binnen andere functies/afdelingen of wordt dit uitbesteed. Ik ben bij alle projecten betrokken omdat bodem altijd een onderdeel is. Dit maakt het werk heel divers. Wet- en regelgeving op het gebied van bodem wijzigt regelmatig, daardoor wordt het werk niet saai. Bovendien heb ik ontzettend leuke collega’s. Dankzij hen ga ik al 15 jaar met veel plezier elke dag naar mijn werk.”Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl