Jerry Peeters is jurist bestemmingsplannen

Wie ben je?
“Mijn naam is Jerry Peeters. Sinds 2015 werk ik bij Gemeente Zaanstad op de afdeling Omgevingsplannen. Daarvoor was ik druk bezig met het behalen van mijn master Nederlands recht in het verre zuiden (Maastricht).”

Wat doe je?
“Ik werk als een ‘jurist bestemmingsplannen’. Mijn functie heet officieel ‘juridisch beleidsmedewerker bestemmingsplannen’ en bestond oorspronkelijk uit de dubbelrol van jurist en projectleider. De afgelopen jaren ben ik mij meer gaan specialiseren op het juridische, omdat ik merk dat ik daarin het grootste verschil kan maken. Mijn werk bestaat uit een mix van adviseren en ontwikkelen.

Zo adviseer ik projectleiders, procesmanagers, vakafdelingen, beleidsmakers en bestuur over complexe juridische vraagstukken. Daarbij navigeer ik het schip door de woeste wateren van (onder andere) de Wet natuurbescherming, de Crisis- en herstelwet, de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer. Daarnaast signaleer ik proactief en ongevraagd waar kansen liggen voor verbetering of juridische ondersteuning. Zo heb ik een handreiking geschreven voor het uit de stilstand krijgen van stikstofprojecten omdat ik zag dat er veel vragen ontstonden. Last but not least schrijf ik momenteel het omgevingsplan van Zaanstad. In 2022 (over de exacte datum is Den Haag het nog niet eens) treedt de omgevingswet in werking: wij willen niet dat dan al het werk stil valt, omdat Zaanstad de zaakjes nog niet op orde heeft. Daarom schrijven wij nu al aan de juridische basis van het omgevingsplan.”

Trots op ons werk?
“Jazeker. Ik ben er trots op dat ik projecten op een effectieve manier door de juridische jungle kan begeleiden, want dat is niet altijd makkelijk. Nog trotser ben ik dat mijn werk bijdraagt aan het oplossen van een heel voelbaar probleem. Zaanstad staat voor een ontzettend grote opgave. De vraag naar woningen is groot en de regeldruk neemt alleen maar toe. En ondanks dat er veel gebouwd wordt, zie ik op funda.nl de prijzen omhoog schieten. Daar loopt iedereen tegenaan, ook ik.”

Waarom Zaanstad?
“Ruimtelijke ordening is in Zaanstad zeer complex. Wonen en werken zijn hier al eeuwen met elkaar vervlochten. Dat zorg voor een mooi dynamisch gebied met veel kansen, maar de kenner weet ook dat binnenstedelijk verdichten in deze gebieden juridisch een heel grote uitdaging is. Dat vind ik het mooie aan Zaanstad.

Elk bestemmingsplan heeft eigen aandachtspunten, vaak milieutechnisch en cultuurhistorisch. Hierdoor blijf ik constant blijf leren. De ene week verdiep ik mij in de gebiedsbescherming van de Wet natuurbescherming, de volgende week in de uitzondering van het stemgeluid van terrassen in het Activiteitenbesluit. Als je dit rechtsgebied mooi vindt (en dat vind ik het oprecht), dan is Zaanstad echt een bijzondere werkplek. Juridisch is het werk heel uitdagend en afwisselend. Bovendien kun je echt een verschil maken en is Zaanstad niet bang om te innoveren. Dat moet ook wel als je zo’n complex grondgebied hebt.

Het fijne aan Zaanstad is dat veel collega’s er net zo in staan. Iedereen ziet de uitdaging en wil er een mooie stad van maken. Het enthousiasme werkt aanstekelijk. Ook biedt Zaanstad veel mogelijkheden op het vlak van persoonlijke ontwikkeling. Vorig jaar heb ik nog een uitgebreide opleiding mogen doorlopen, het afdelingshoofd en de organisatie stonden daar meteen achter. “  

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl