Koert-Jan van Hees

Netwerkontwikkelaar wonen en gebiedsontwikkeling

Met de groene gevel en unieke ontwerp is het Zaanse stadhuis niet te missen. Maar wat gebeurt daar binnen precies? Wie werken daar? En hoe is het om te werken voor de gemeente Zaanstad? Onze collega's stellen zichzelf graag voor. Deze keer: Koert-Jan van Hees.

Wie ben je? 
“Mijn naam is Koert-Jan van Hees en ik werk 10 jaar bij de gemeente Zaanstad als netwerkontwikkelaar wonen en gebiedsontwikkeling. 15 jaar geleden ben ik vanuit Brabant verhuisd naar Noord-Holland. Af en toe mis ik wel de Brabantse gezelligheid, maar ik heb hier een hele leuke groep vrienden en dat maakt veel goed.”

Wat doe je? 
“Ik heb bij de Rijkoverheid meegewerkt aan de uitvoering van het grotestedenbeleid en was accounthouder voor de gemeente Zaanstad. Voor mij beantwoordt het beleidsveld wonen aan de primaire levensbehoefte van veel mensen en het hebben van een ‘eigen thuis’. Het geeft mij energie om vanuit de volkshuisvesting daar invulling aan te geven: bouwen waar de behoefte ligt”. 10 jaar geleden ben ik ingestroomd als senior beleidsmedewerker wonen bij de gemeente Zaanstad. In mijn huidige functie overleg ik met woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en investeerders en verken ik of er mogelijkheden voor woningbouw zijn. Daarnaast maak ik onderdeel uit van het programmateam bouwen en wonen van de Metropoolregio Amsterdam waar met 33 gemeenten en 2 provincies gewerkt wordt aan de versnelling van de woningbouw. Ook adviseer ik het college van B&W op de thema’s bouwen en wonen.

Waarom Zaanstad?
“Misschien wil je eerst weten, waarom een gemeente? Bij mijn vorig werkgever was ik een ‘kleine schakel’ in een ‘groter geheel’. Bij de gemeente Zaanstad is het precies andersom, ik ben een ‘grote schakel’ binnen een ‘kleiner geheel’. Ik kan meer betekenen en zie ook de resultaten van mijn werk terugkomen in mooie woningbouwprojecten voor de gemeente Zaanstad. Ik krijg de ruimte om na te denken over creatieve oplossingen en de mogelijkheid om snel te schakelen tussen bestuur, management en uitvoering. Dat zorgt ervoor dat je snel resultaten kunt boeken. Zaanstad is voor mij een gemeente waar het de komende 20 jaar gaat gebeuren. Het is een stad in transitie met de nodige uitdagingen, waar niets vanzelf gaat, maar waar volop kansen liggen. Vooral langs de Zaan kunnen bijvoorbeeld leegstaande pakhuizen en fabrieken door herbestemming een nieuwe functie krijgen en daarmee opnieuw een waardevolle aanvulling voor de stad zijn. De Zaanoevers vormt samen met de IJoevers in Amsterdam één van de grootste binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen van Nederland. Vraagstukken rond bereikbaarheid, wonen, economie en maatschappelijke ontwikkeling komen hierin samen. Het maakt het werk leuk om de verbanden tussen verschillende opgaven te leggen. Zaanstad wordt gezien, ik krijg steeds meer te horen van mijn collega’s in de regio: bij die gemeente zou ik ook wel willen werken.”


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl