Merel Heuvelmans 

Business Controller

Met de groene gevel en unieke ontwerp is het Zaanse stadhuis niet te missen. Maar wat gebeurt daar binnen precies? Wie werken daar? En hoe is het om te werken voor de gemeente Zaanstad? Onze collega's stellen zichzelf graag voor! Deze keer: Merel Heuvelmans

Wie ben je?
'' Ik ben Merel Heuvelmans, Business Controller. Ik werk sinds september 2011 voor de gemeente Zaanstad. Eerst voor het domein bedrijfsvoering en sinds 2015 voor het maatschappelijk domein. Ik werk inmiddels alweer 9 jaar voor Zaanstad, dit nog steeds met ontzettend veel plezier!”

Wat doe je?
“Sinds begin 2018 zijn mijn aandachtsgebieden WMO en armoede. Als Business Controller ben ik de sparringpartner voor de lijn. Bij vraagstukken helpt Control de lijn om het brede plaatje scherp te krijgen, dus de volledige context. Zo komt alle informatie op tafel. Hiervoor is het belangrijk om kennis te hebben van de inhoud en alle betrokken stakeholders.

Het bestuur en management kan hierdoor integrale besluiten nemen. Ik werk dus veel samen met de lijn, dit zijn bijvoorbeeld de kennisspecialisten en contractmanagers binnen het sociaal domein.  Ook ondersteun  ik de ketenregisseur en afdelingshoofden en sectorhoofd. Daarnaast stem ik veel af met mijn collega (juridisch) business controllers en de financieel adviseurs. Belangrijke vraagstukken waar ik op dit moment onderdeel van uit maak zijn de aanbesteding Beschermd Wonen/ Maatschappelijke opvang en sturingsvraagstukken binnen het maatschappelijk domein. Denk aan governance GGD, betrouwbare managementinformatie, sturing op maatregelen, etc. Verder maak ik onderdeel uit van de maandelijkse sturing en monitoring van de WMO / Armoede keten.

Wat mijn werk leuk maakt is de afwisseling, dus veel verschillende soorten vraagstukken. Ik hou er erg van om in complexe vraagstukken te duiken, deze vervolgens te vertalen naar de Zaanse praktijk in afstemming met collega controllers en de lijn. Het kunnen sparren met collega’s is heel belangrijk, het helpt mij het brede plaatje scherp te krijgen. Daarnaast heb ik ontzettend leuke collega’s!''

Trots op ons werk!
''Iets waar ik met trots op terug kijk, is het begrotingsproces 2021. In korte tijd, deels tijdens de zomervakantie, moest ontzettend veel informatie op tafel komen. Hiervoor moest een hoop georganiseerd worden en afgestemd. Juist in een periode waarin iedereen moest wennen aan het “nieuwe werken” kost dat meer tijd. Dat is met elkaar goed gelukt, iets om trots op te zijn.''

Waarom Zaanstad?
“Ik vind het fijn om voor een organisatie te werken waar het om meer gaat dan puur geld. Iets kan financieel heel aantrekkelijk zijn, maar het draait toch echt om de belangen van de inwoners in Zaanstad. Zaanstad is daarnaast een professionele organisatie waarbinnen je kunt groeien. Dit vind ik belangrijk, omdat ik ambitieus ben en mezelf graag wil blijven ontwikkelen.''


Op deze foto zie je een vrouw

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl