Nina en Daniëlle werken bij Projecten Maatschappelijk Domein

Wie zijn jullie?

Ik ben Daniëlle Goudriaan: Ik werk al jaren bij Zaanstad en in die tijd heb ik verschillende functies gehad. Sinds 2015 werk ik bij de afdeling Projecten als senior projectleider. Dit voelt helemaal niet als een lange tijd door de diversiteit in ons werk. Ik vind het mooi dat de projecten aansluiten op de actuele vraagstukken vanuit de inwoners, de stad en het rijk. 

Ik ben Nina de Kruijk: Ook ik werk sinds 2015 op deze afdeling als senior projectleider. Aanvullend op Daniëlle, diversiteit komt ook door variatie in de aard van de verschillende opdrachten. Zo heb ik projecten begeleid die gericht waren op het verbeteren van ketensamenwerking, het ontwikkelen van een integrale strategische visie, de bewustwording van het belang van diversiteit in de eigen organisatie vergroten en recentelijk de regionale aanbesteding specialistische jeugdhulp.

Doen jullie hetzelfde werk?

We hebben dezelfde functie, maar onze persoonlijkheden en sterke kanten verschillen. Daarom doen we verschillende projecten.

Daniëlle:  Ik kom uit de uitvoeringspraktijk, sta graag dicht bij de burgers. De projecten die ik doe zijn dus vaak gericht op een goede dienstverlening. Zo kreeg ik in Coronatijd de opdracht om ervoor te zorgen dat de Tozo goed werd uitgevoerd en dat de ondernemers van Zaanstad snel geholpen werden.  Maar ik heb ook andere projecten gedaan vanuit de participatiewet, jongeren/ jeugd, maar ook op thema’s zoals armoedebestrijding en wijkontwikkeling. Op dit moment werken we met een gemotiveerd team aan de opvang van Oekraïners en alles wat daarbij komt kijken. Ik hou ervan om met de voeten in de klei onder hoge druk ervoor te zorgen dat een team dit klaar kan spelen. Uiteindelijk gaat het om een goede uitvoering, maar het begint met een politiek besluit waarbij het een samenspel is met de wethouder om draagvlak te krijgen en te behouden voor de keuzes die we hierin hebben gemaakt.

Nina: Met mijn beleidsachtergrond kom ik beter tot mijn recht bij projecten gericht op beleidsontwikkeling en/of om samen met organisaties en partners uit de stad te komen tot een oplossing, nieuwe aanpak of betere samenwerking.

Waarom is deze functie bij de gemeente zo leuk?

Nina:  De gemeente is verantwoordelijk voor veel wettelijke taken en heeft daarnaast eigen ambities om van Zaanstad een aantrekkelijke leef- en werkomgeving te maken voor de inwoners van deze stad. Elke vier jaar kan de focus en de manier waarop we resultaten willen bereiken, weer iets veranderen. Het is, met anderen, aan ons om het college goed te adviseren over de (on)mogelijkheden van een aanpak en gezamenlijk te sturen op gewenste resultaten op korte termijn en duurzame oplossingen voor de lange termijn.

Daniëlle: Niet alleen veranderen onze opdrachtgevers (het bestuur) om de zoveel jaar, ook budgetten of beleid vanuit het rijk kunnen veranderlijk zijn. Als projectleiders staan wij vooraan in de rij van ambtenaren die hierop moeten kunnen reageren, veelal door collega’s van verschillende afdelingen of van externe partijen in de actiestand te zetten. Daar heb ik veel plezier in, je verzamelt elke keer weer een nieuw team om je heen om een klus te klaren, van de analyse tot de implementatie.

Nina: Projectopdrachten zijn uitdagingen die buitenom de reguliere taakuitvoering of beleidscyclus heen georganiseerd moeten worden, vaak met een grote maatschappelijke impact. Dat maakt het leuk en elke keer anders.

Daniëlle: Als projectleider wordt er van je verwacht dat je structuur kunt aanbrengen in de stappen die genomen moeten worden, soms onder hoge druk. Het is de kunst om ervoor te zorgen dat de juiste mensen de juiste dingen doen of besluiten nemen op het juiste moment en dat iedereen die er belang bij heeft, betrokken is of gehoord wordt als dat nodig is. Goede communicatie is daarbij cruciaal.
De dynamiek vind ik zo leuk dat ik na 29 jaar werken bij Zaanstad vind dat ik de leukste baan heb!

Waarom is werken bij Zaanstad leuk?

Zaanstad is een middelgrote gemeente met verschillende dorpen met dorpse problemen en een stad met stedelijke problemen, maar ook genoeg gedeelde uitdagingen. Elke gebied heeft zijn eigen populatie en soms zijn andere oplossingen meer passend. Het is elke keer weer een puzzel die alleen met maatwerk opgelost kan worden. Zaanstad is groot genoeg voor eigen beleid en uitvoering en is ook klein genoeg om een overzichtelijke organisatie te zijn. Collega’s van andere afdelingen zijn makkelijk te vinden. Amsterdam is een grote samenwerkingspartner als onderdeel van de Metropool en als centrumgemeente van Zaanstreek-Waterland werken we veel samen met kleinere gemeenten. Dus het heeft van alles wat en als projectleider kun je vanuit al deze verschillende hoeken een project verwachten. Het is nooit hetzelfde én nooit saai.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl