Pieter werkt als Ontwerper Openbare Ruimte


Met de groene gevel en unieke ontwerp is het Zaanse stadhuis niet te missen. Maar wat gebeurt daar binnen precies? Wie werken daar? En hoe is het om te werken voor de gemeente Zaanstad? Onze collega's stellen zichzelf graag voor. Deze keer: Pieter van den Berg, Ontwerper Openbare Ruimte. 

Waarom Zaanstad?
Anderhalf jaar geleden ben ik begonnen in Zaanstad, al vrij snel na mijn afstuderen als Bachelor Tuin- en Landschapsinrichting in 2018 aan de Hogeschool van Hall-Larenstein in Velp.

Ik heb eerst ervaring opgedaan bij de gemeente Amsterdam, als assistent ontwerper openbare ruimte. Een ontzettend leerzame omgeving waar veel mogelijk was door de (relatief) hoge budgetten. Toch vond ik de organisatie ook echt veel te groot. De afstand tot andere afdelingen en tot de directie was groot, waardoor je echt op een klein stukje van het vakgebied je bijdrage kon leveren. Toen de kans in Zaanstad zich voordeed om Ontwerper Openbare Ruimte te worden heb ik niet lang getwijfeld. De organisatie grootte is ideaal: wél de grootstedelijke vraagstukken, maar een organisatie grootte waar ik me helemaal goed bij voel. Wat je doet valt op, je zit snel bij een wethouder aan tafel en bent zelf bezig met het gehele, brede vakgebied; van het tekenen van ontwerpen tot het organiseren en leiden van een bewonersavond, en het dan weer verwerken van de feedback. In Zaanstad krijg je veel vrijheid. Er is veel ruimte voor nieuwe ideeën.

Wat maakt jouw functie interessant?
Het is interessant om met collega’s te werken die allemaal specialist zijn op hun vakgebied. Binnen de afdeling waar ik werk zitten stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, ecologen, specialisten op erfgoed, wonen, milieu en duurzaamheid. Als Ontwerper Openbare Ruimte heb ik 3 collega’s op hetzelfde vakgebied. Het meest werken wij samen met de stedenbouwkundigen.

Het werk is divers. Ik werk aan MIP (Meerjarig Investeringsplannen) projecten om met alle vakdisciplines samen ontwerpen te maken waarin alle aandachtspunten verwerkt zijn. Ook met oog voor klimaat adaptatie en duurzaamheid. Ik maak visies zoals het bomenstructuurplan. En binnen de MAAK-gebieden werk ik mee aan gebiedsontwikkeling, wat vaak inhoudt dat we met beperkt budget gaan kijken wat er toch mogelijk is om de openbare ruimte zo optimaal mogelijk in te richten.

Dat is overigens typisch Zaans: pragmatisch, handelend, schouders eronder om met beperkte financiële middelen toch een enorme ambitie waar te maken.

Waar kijk je met trots op terug?
Op de plannen die ik heb mogen presenteren voor de Schildersbuurt in Zaandam. Een zeer positief ontvangen plan, dat wordt een nog mooiere wijk!

Waar verheug je je op in 2021?
Op het nog meer aandacht geven aan klimaatadaptatie, milieu en duurzaamheid vormgeven in alle plannen. Meer collega’s overtuigen van het feit dat groen, klimaat en duurzaamheid de spil dienen te zijn van alles wat we als gemeente doen. En op mijn rol in het bestuur van “Zaans Groen”, de groep jongere medewerkers van Zaanstad.

Op deze foto zie je een man

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl