Willem, Marina en Ruud vertellen over hun werk

Voor de sector Openbare Ruimte

Wie ben je?
Mijn naam is Willem Totté. Ik werk vanaf 2008 met veel plezier voor de gemeente Zaanstad. De eerste drieënhalf jaar als Wijkmanager, daarna viereneenhalf jaar als Afdelingshoofd Stedelijk Onderhoud en de afgelopen drie jaar als Netwerker Openbare Ruimte binnen de afdeling Strategie & Beleid.

Wat doe je?
Het is mijn uitdaging om ervoor te zorgen dat we gebruikers van de openbare ruimte steeds meer betrekken bij het beheer, het onderhoud, de inrichting, de vormgeving en het gebruik van de openbare ruimte. Veel bewoners denken graag mee en willen meebeslissen over de keuzes die we maken in de openbare ruimte. Binnen onze organisatie hebben wij veel kennis en ervaring en uiteindelijk zijn wij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Maar bewoners (en ondernemers) weten vaak veel beter wat hun woonomgeving nodig heeft, hebben meer lokale kennis en vormen zo een belangrijke bron van informatie. In onze projecten proberen we steeds meer gebruik te maken van deze ervaringsdeskundigheid, gaan we samen in gesprek en zoeken we de samenwerking op met wijkbewoners.

Waarom Zaanstad?
Zaanstad bestaat uit veel verschillende buurten, wijken en dorpsgemeenschappen, elk met hun eigen (sub)cultuur. Dat maakt het tot een hele afwisselende werkomgeving. In de komende decennia zullen er binnenstedelijk zo’n 20.000 woningen worden bijgebouwd. Dat leidt tot ingewikkelde uitdagingen, die vragen om intelligente, creatieve oplossingen en een integrale aanpak. Het is echt hartstikke leuk om daaraan te werken. Vooral ook omdat we dat in een fijne sfeer doen samen met enthousiaste collega’s, die geïnteresseerd, gemotiveerd en betrokken zijn.


Wie ben je?
Mijn naam is Marina Könst. Ik werk sinds 2017 bij de gemeente Zaanstad op de afdeling Strategie & Beleid. Als kennisspecialist Riolering hou ik me bezig met de grote rioolvervangingsprojecten.

Wat doe je?
Als we in een woonwijk het riool gaan vervangen kijk ik altijd meteen of we de wijk ook mooier kunnen maken. Samen met mijn collega’s werk ik aan een integraal vervangingsplan. Natuurlijk kijken we ook naar vergroening, wateroverlast en hittestress in deze projecten. Ook toegankelijkheid, duurzaamheid en innovatie zijn belangrijke aandachtspunten.
Naast rioolvervanging besteed ik een groot deel van mijn tijd aan het verbeteren van het rioolbeheer. Elk rioolobject heeft zijn eigen manier van onderhouden en met de kennis die we in de loop van de jaren hebben opgedaan, probeer ik het onderhoud zo veel mogelijk op onze omgeving en de laatste ontwikkelingen aan te passen.

Waarom Zaanstad?
Het rioolstelsel van Zaanstad is complex. In de projecten hebben we vaak te maken met woningen met oude funderingen. Ook heeft de industrie zijn sporen nagelaten in de ondergrond. Dat maakt het werk op het gebied van het rioolstelsel bij Zaanstad inhoudelijk erg uitdagend.

Op de afdeling Strategie & Beleid hangt een gezellige sfeer. De collega’s zijn geïnteresseerd en behulpzaam. Maar ook de samenwerking met het Ingenieursbureau en de afdelingen Stadbeheer en Stadsonderhoud zijn erg goed. Hierdoor heb je echt het gevoel dat je samenwerkt aan een mooie stad voor de bewoners.

Wie ben je?
Mijn naam is Ruud van Straten. Ik werk sinds 2010 bij de gemeente Zaanstad. Eerst als Senior Beheerder Wegen & Verkeersvoorzieningen, sinds 2015 bij de afdeling Strategie & Beleid als Visiespecialist Openbare Ruimte.

Wat doe je?
Ik verzorg voor het programma Openbare Ruimte de financiële jaarcyclus. Hiervoor lever ik de teksten en cijfers aan voor de Kadernota, Begroting, Bestuurs- en Najaarsrapportage en de Jaarrekening. Ook schrijf ik beleid. Zo heb ik o.a. de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen geschreven. Momenteel ben ik bezig met het Beleidsplan Gladheidbestrijding en ben ik vanuit Openbare Ruimte betrokken bij de verstedelijkingsopgave, o.a. in Zaandam Centrum en bij de ontwikkeling van het Hembrugterrein. Zaanstad staat, wat betreft de openbare ruimte, de komende jaren voor grote opgaven, zoals de verstedelijking, klimaatadaptatie en een naderende onderhoudsgolf. Daar houdt ons team zich nu al volop mee bezig.

Waarom Zaanstad?
Ik krijg hier vertrouwen en vrijheid in hoe ik mijn werk doe. Dat vind ik fijn en dat geeft mij veel energie. Ik heb een groot deel van mijn leven in Zaanstad gewoond, op school gezeten en gesport. Door mijn binding met de streek, zet ik mij graag in om Zaanstad nog mooier te maken.


Afdeling Strategie & Beleid

De afdeling Strategie & Beleid bestaat uit een team van 25 enthousiaste en vakkundige collega’s en is integraal verantwoordelijk voor de Zaanse openbare ruimte. In kleinere, hechte teams wordt nauw samengewerkt op de verschillende specialistische gebieden: havens & vaarwegen, kunstwerken, wegen, verkeer, riool en groen.

De groei van de stad en daarmee de toenemende druk op de openbare ruimte is een mooie, grote uitdaging voor het team. Binnen de gebiedsontwikkelingen denken collega's proactief mee over de wijze waarop kwaliteit aan de openbare ruimte in de stad kan worden toegevoegd. De afdeling heeft de focus niet alleen op beleid, visie en strategie,maar ook op bestands- en informatiebeheer. Met de informatie uit de beschikbare data wordt het beheer van de openbare ruimte geanalyseerd en verbeterd.


Werken bij de Sector Openbare Ruimte

Bij de sector Openbare Ruimte werken ruim 200 collega's nauw samen aan de verbetering van de kwaliteit en leefbaarheid van onze stad. 

Wil jij ook meewerken aan een mooier Zaanstad of meer weten over jouw carrièrekansen bij de sector Openbare Ruimte? Neem dan contact op Marjolijn Baltus (Corporate Recruiter) via 075 8816228 of  06 46170198.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl