Yvette van ’t Kruis en Marina Leguijt werken bij de afdeling Strategie en Regie

Wie zijn jullie?

Yvette: “Mijn naam is Yvette van ’t Kruis. Sinds 2007 werk ik, als Senior Adviseur Control, bij gemeente Zaanstad op de afdeling Strategie en Regie.”

Marina: “Ik ben Marina Leguijt en werk sinds 1 januari 2020 ook als Senior Adviseur Control bij de gemeente Zaanstad. Net als Yvette, ook op de afdeling Strategie en Regie. We wonen allebei in de gemeente, Yvette in Zaandam en Marina in Westzaan. Het is ontzettend leuk om in je eigen gemeente werkzaam te zijn. “

Yvette: “Het is zo leuk om van nabij te zien hoe een project vordert. Zo heb ik de realisatie van het nieuwe stadscentrum op de voet kunnen volgen, omdat ik hier dagelijks langs liep.”

Wat doen jullie? 

“Binnen team Strategie en Regie voeren we heel veel taken uit, waaronder de P&C cyclus. Maar ook risicomanagement, verbonden van partijen, faciliteren van workshops en projectbegeleiding, het uitrollen van nieuwe wetgeving (zoals de WOO), treasury en bestuursadvisering. We zitten als afdeling tussen de ambtelijke organisatie en het bestuur in. Dit geeft echt een interessante en leuke dynamiek aan het werk

Het werk is afwisselend en dynamisch. We werken niet alleen veel samen in ons eigen team, maar juist ook met de collega’s van de andere afdelingen. Ons werk is afhankelijk van de wensen van de raad en het college. Zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van een ‘Begroting in één oogopslag’, om het lezen van de begroting toegankelijker te maken."

Een inkijkje in ons werk 

Yvette: “Op dit moment ben ik bezig met de actualisatie van de kaders voor verbonden partijen: hoe houd je, als gemeente, toezicht, wat is de invloed van het college en de raad bij een taak die door een andere partij wordt uitgevoerd? Ik voer hierover gesprekken met een aantal raadsleden, om de wensen van de raad hierin ook te verwerken.”

Marina: “Momenteel lopen de voorbereidingen voor de meerjarenbegroting. Als team coördineren we de totstandkoming van de beleidsteksten en zorgen we voor een financieel beeld voor het bestuur. Op basis hiervan kan het bestuur keuzes maken over de besteding van de middelen. Daarnaast stel ik sinds de komst van corona rapportages op voor het college en de raad. In deze coronamonitor breng ik in beeld wat de financiële effecten van corona zijn op de begroting van de gemeente. Ook hier lopen de voorbereidingen al weer voor de volgende rapportage.”

Waarom Zaanstad?

Yvette: “In het team Strategie en Regie werk je samen met een team van collega’s die veel kennis en ervaring hebben. Hoe fijn is het dat je met zo’n collega kunt sparren over een vraagstuk of dilemma? Een kritische blik die je verder helpt. Sinds maart 2020 werken we natuurlijk veel thuis, maar ook in deze digitale vorm weten we elkaar goed te vinden. Als adviseur P&C heb je veel autonomie in je werk en dagen we je uit om op zoek te gaan naar nieuwe werkvormen en creatieve manieren om een vraagstuk aan te pakken. Je krijgt ook veel ruimte voor eigen ontwikkeling.”

Marina: “Gemeente Zaanstad is een prachtige gemeente, met een mooie combinatie van landelijk en stads. Zaanstad is een gemeente die snel groeit, er zijn veel ontwikkelingen en vernieuwingen, het is een gemeente waar veel gebeurt! Dit heeft ook zijn weerslag op de organisatie en het werk wat we doen. Dit zorgt voor veel afwisseling en uitdaging in het werk!

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl