Uitgelicht

Hoe werken wij aan de Zaanse ambities?

Zaanstad pioniert!

Datagestuurd werken

Datagestuurd werken - Hoe pakken wij dit als gemeente aan? Bij veel publieke organisaties bestaat het geloof dat slim omgaan met data leidt tot betere resultaten voor burgers, zoals schonere straten, veiliger buurten, betere voorzieningen, etc. Maar hoe kom je van dit geloof tot daadwerkelijk betere resultaten op basis van data ? Waar begin je? Wat zijn essentiële onderdelen van je aanpak? Hoe begeleid je deze verandering? Wat moet je organiseren? Wat zijn belangrijke valkuilen en succesfactoren? 

Onze collega Tom Pots schreef een artikel over datagestuurd werken. In dit artikel neemt hij jou mee in wat datagestuurd werken vraagt voor medewerkers en hun organisatie én hoe een eerste stap gezet kan worden om op basis van data maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Lees de veranderkundige aanpak over de belangrijkste lessen die wij binnen de gemeente Zaanstad geleerd hebben.

Nieuw Zaans Klimaat

Iedereen praat erover: we moeten minder fossiele brandstoffen gebruiken, voorbereid zijn op extremer weer en iets doen aan de enorme afvalberg.  Maar hoe pakt Zaanstad deze vraagstukken eigenlijk aan? Het Nieuw Zaans Klimaat staat voor onze toekomst. Een stad met schone lucht, schoon water en schone energie. Een stad die slim omgaat met grondstoffen en lokaal duurzame energie opwekt. Waar we een gezonde leefomgeving hebben, die een stootje kan hebben bij een veranderend klimaat en waar biodiversiteit zich herstelt. 

Begin 2019 startte een aantal enthousiaste collega's in de rol van  pionier energie en duurzaamheid om zich  exclusief bezig te houden met deze thema's . Er worden nu klimaattafels georganiseerd binnen de stad om een inventarisatie te maken van lopende projecten en initiatieven. Wil je weten wat er allemaal speelt binnen Zaanstad? In maart 2021 lanceerde we de website Nieuw Zaans Klimaat. Op deze website vind je meer actuele informatie.

Burgemeester Jan Hamming over Zaanse ambities en onderlinge samenwerking Video's van (jouw toekomstige) collega's, die iets vertellen over hun ervaringen of werkzaamheden bij Zaanstad

Diversiteit en inclusiviteit

Diversiteit en inclusiviteit zijn belangrijke thema's voor onze gemeente. Zaanstad is medeondertekenaar van het Charter Diversiteit. Ook op het gebied van diversiteit wil  Zaanstad pionier zijn. 

Een van onze P&O professionals in een artikel op XpertHR Actueel: "Onze inspanningen om ons personeel diverser te maken, krijgen brede steun. Dit heeft ook te maken met het DNA van onze medewerkers. Ze hebben een sociaal hart en geloven in participatie." Lees het volledige artikel.


Jurian Mors en Wieneke van Overmeeren over hun bijdrage aan de stedelijke ambities van Zaanstad. 


Yusuf Biçer en Maamke Schouten vertellen waarom zij graag bij Zaanstad werken.Esther Broere en Saskia van Heteren over hun bijdrage aan de bedrijfsvoering van onze gemeente.


Niek Fransen en Sarah Timmer over hun bijdrage aan de maatschappelijke ambities van Zaanstad.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl