Netwerkontwikkelaar Erfgoed

Deze vacature is inmiddels verlopen.

Locatie

Noord-Holland

Vakgebied

Ruimtelijke ordening

Opleidingniveau

WO

Soort

Vaste aanstelling

Aantal uren

32 uur


Houd mij op de hoogte

De functie

In de rol van Netwerkontwikkelaar Erfgoed ben je de verbindende schakel tussen de buitenwereld en de binnenwereld. Je bent buiten en in de gemeente het boegbeeld van erfgoed. Je werkt nauw samen met het team vakspecialisten monumenten en archeologie om samen met elkaar de opgave van de erfgoedvisie verder uit te werken en vorm te geven. Inhoudelijk ben je betrokken bij de idee- en visievorming tot aan de realisatie van een project.

Je bent je bewust van de ontwikkelopgave van Zaanstad en de landelijke ontwikkelingen. Je adviseert niet alleen vanuit kaders maar kijkt vooral waar mogelijkheden en kansen liggen. Voornamelijk geef je kaders mee voor de advisering over de inpassing van erfgoedwaarden bij ruimtelijke ontwikkelingen en bestemmingsplannen. Je zorgt ervoor dat erfgoed op de agenda staat en wordt meegenomen in projecten. Ook adviseer je regelmatig de wethouder bij politieke en/of economische afwegingen. Je volgt en herkent trendontwikkelingen en vertaalt deze in strategische adviezen richting de organisatie en richting het bestuur. Je hebt een sterke politieke antenne waarmee je de haalbaarheid inschat van projecten en rekening houdt met de wensen vanuit de politiek. Ook ben je in staat continue een afweging te maken over welke wijze erfgoed bijdraagt aan de gemeentelijke ambities.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Initiëren, stimuleren en realiseren van (nieuwe vormen van) samenwerkingsverbanden met externe landelijke partijen zoals erfgoedverenigingen, historisch vereniging partnerschap.
 • Optreden als projectleider of voorzitter in regionale of landelijke projecten en bijdragen aan (intergemeentelijke) project- en werkgroepen.
 • Contacten onderhouden met beleidsadviseurs, sectoren, diensten, bestuurders en vertegenwoordigers op landelijk (politiek) niveau.
 • Volgen van ontwikkelingen en signaleren van kansen in de markt die voor de gemeente interessant kunnen zijn en hierop inspelen. Daarnaast adviseren en begeleiden van externe partijen bij de eerste contacten met de gemeente.
 • Analyseren van informatie en gegevens om tot een gezamenlijke verkenning te komen van de opgaven en kansen.
 • Betrokkenheid creëren van burgers, bedrijven, verenigingen en organisaties bij de ontwikkeling van Zaanstad.
 • Presenteren van visies en plannen aan burgers, bestuur, regionale bijeenkomsten, etc.

Jouw profiel

 • Een afgeronde WO opleiding in erfgoedrichting, zoals architectuurgeschiedenis, archeologie sociale geografie of architectuur;
 • Je hebt minimaal 5-10 jaar aantoonbare werk ervaring binnen het vakgebied erfgoed;
 • Aantoonbare affiniteit met een breed scala aan onderwerpen binnen erfgoed;
 • Actuele kennis van de Erfgoedwet, Wabo, Omgevingswet en andere relevante wetgeving.
 • Kennis van architectuurhistorie en/bouwhistorie
 • Je toont initiatief, kan goed overtuigen en oplossingen verzinnen;
 • Brede interesse in de wereld van het erfgoed;
 • Veel projecten en cases tegelijkertijd kunnen behandelen;
 • Praktisch ingesteld zijn en resultaatgericht kunnen werken;
 • Gevoel hebben voor politieke verhoudingen;
 • Belangenafwegingen kunnen maken en goed intern kunnen afstemmen.
We hechten veel waarde aan relevante nevenactiviteiten zoals het publiceren van vakgerelateerde artikelen of werkzaam zijn in relevante commissies.
 
Verder beschik je over de volgende competenties: Omgevingsbewustzijn, regisseren, durf, enthousiasmeren, onderhandelen, aanpassingsvermogen, verantwoordelijkheid nemen en resultaatgerichtheid.
 

Het aanbod

Werken als Netwerkontwikkelaar bij de gemeente Zaanstad betekent werken bij een organisatie met ambitie. In de lerende, op ontwikkeling gerichte organisatie die Zaanstad is, krijgt de individuele medewerker alle kans om zijn of haar talent verder te ontwikkelen. Je gaat werken met gedreven, enthousiaste collega’s. Kortom je hebt inhoudelijk zeer interessante werkzaamheden én een geweldige (flex)werkplek. Daarnaast bieden wij:

 • Het salaris bedraagt tussen € 4022,- en € 5520,- bruto per maand (schaal 12) op basis van 36 uur.
 • Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring. Inschaling in een aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • Aanstelling voor de duur van een jaar voor 36 uur per week met de intentie om bij wederzijdse tevredenheid om te zetten naar een vaste aanstelling.
 • Individueel Keuzebudget (IKB). Dit is 17,05% van je salaris en is opgebouwd uit vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en bovenwettelijk verlof. Je kunt je IKB (maandelijks) laten uitbetalen of besteden aan onder meer verlof, studie (indien niet vergoed door Zaanstad), fiscaal voordeel woon-werkverkeer, fietsregeling.
 • Basisverlof van 161,6 uur per jaar. Daarnaast ontvang je 2-3 extra verlofdagen per jaar en is het mogelijk om verlofdagen te (ver)kopen.
 • Uitstekende bereikbaarheid per openbaar vervoer. Het stadhuis ligt direct naast het treinstation Zaandam. Op basis van fiscale uitruil wordt er tegemoet gekomen in de reiskosten.
Een uitgebreid overzicht van onze arbeidsvoorwaarden kun je vinden op https://werkenbij.zaanstad.nl/vacatures/arbeidsvoorwaarden
 

De organisatie

Werken bij Zaanstad is werken in een inspirerende omgeving. Ons moderne stadhuis ondersteunt het nieuwe werken met technologische toepassingen en is zo opgezet dat de samenwerking tussen de ongeveer 1200 collega’s (bijna) vanzelf gaat. De ambities en vraagstukken van Zaanstad zijn groot maar de middelen zijn beperkt, dat betekent dat we creatief en innovatief moeten zijn. 
Dat bereiken we door verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen. Hierdoor lever je als individuele medewerker al snel een zichtbare toegevoegde waarde aan de stad, haar inwoners en de organisatie. Realisatiekracht, betrokkenheid en durf zijn eigenschappen waar wij dan ook trots op zijn.

Onze ambitie
De snelle veranderingen in de Zaanse samenleving vragen om een visie op de toekomst en een werkwijze, waarbij “van buiten naar binnen denken” en samenwerking met externe partners en andere overheden centraal staat. Het ambitieuze, innovatieve programma MAAK.ZAANSTAD omvat de toekomstvisie 2040 voor de ruimtelijk economische ontwikkeling van Zaanstad. Belangrijk streven hierin is om tot 2040 tussen de 15.000 en 20.000 woningen te realiseren in ons binnenstedelijk gebied.
 
De gemeente Zaanstad kent ruim 550 monumenten en behoort daarmee tot de grote monumentengemeenten van Nederland. Naast de monumenten heeft Zaanstad drie van rijkswege beschermde dorpsgezichten en één gemeentelijk beschermd gezicht; de Zaanse Schans. Zaanstad heeft ambitie als het gaat om ons erfgoed. In 2011 is er een erfgoedvisie vastgesteld, waarin de instandhouding, restauratie en onderhoud van onze monumenten belangrijke pijlers vormen. Daarnaast hebben wij tevens een focus op het herbestemmen van panden. We zien alreeds veel herbestemmingen van industrieel erfgoed, en de aankomende jaren verwachten we met name bij de kerken een grote herbestemmingsopgave. We leggen hierbij voor eigenaren de rode loper uit. Met hen en de verenigingen, kerkbesturen en ontwikkelaars werken wij samen aan herbestemming en daarmee instandhouding van ons bijzondere erfgoed.
 

De procedure

Bel voor meer inhoudelijke informatie met David Beekhuis, Sectorhoofd Stedelijke Ontwikkeling, via 075 655 2450. Vragen over de procedure kan je stellen aan Deborah Siahaya, Corporate Recruitment, via 075 681 6373.
 
De uiterste reactiedatum voor deze vacature is 3 juli 2019. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op:

 • Dinsdag 9 juli – 1e gespreksronde
 • Donderdag 11 juli - 2e gespreksronde
 • Dinsdag 18 juli - Arbeidsvoorwaardengesprek

Op acquisitie door bureaus zal niet worden ingegaan. 
 

Hoog contrastGa naar Zaanstad.nl