Stedenbouwkundig supervisor

Deze vacature is inmiddels verlopen.

Locatie

Zaandam

Vakgebied

Ruimtelijke ordening

Opleidingniveau

WO

Soort

Detachering / inhuur

Aantal uren

8 uur


Houd mij op de hoogte

Aanbesteding

De functie

Wij zoeken ondersteuning van een stedenbouwkundig supervisor voor het gebied MAAK.Centrum.

Wat ga je doen?
Als stedenbouwkundig supervisor draag je bij aan de realisatie van de doelstellingen van MAAK.Zaanstad. Jij hebt de kennis en capaciteit om ons te versterken op het gebied van stedenbouwkundige supervisie. Je voert supervisie en regie over de uitvoering van onze ambities voor het gebied MAAK.Centrum en ontwikkelt, waar nodig, nieuwe kaders. Jouw doelstelling is:

 • Inspireren, richting geven en koers uitzetten.
 • Kwaliteit een structurele plek geven in: de planontwikkeling en -uitvoering én verbinding met bewoners en ondernemers.
 • Versterking van inhoudelijke kracht en kwaliteit van Stedenbouw.
Verder:
• Voer je regie op de ruimtelijke kwaliteit van de ontwikkeling en uitvoering van gebiedsvisies en –strategieën.
• Geef je inhoudelijke sturing aan het supervisieoverleg.
• Neem je deel aan diverse overleggen en workshops met architecten etc.
• Geef je presentaties en verzorg je interviews.
• Coach je onze stedenbouwkundigen en versterk je de ontwikkeling binnen het vakgebied.

Jouw profiel

Jij bent een expert op het gebied van stedenbouw. Jij weet hoe je abstracte ideeën verder kunt vertalen naar concrete plannen. Je bent een toegankelijke verbinder met uitstekende communicatieve vaardigheden. Je bent een strateeg en je goed bewust van jouw positie binnen een dynamische politieke omgeving. Daarnaast ben je toegankelijk en zorg je ervoor dat informatie gedeeld en uitgewisseld wordt. Verder:

 • Ben je vanaf 15 april 2020 beschikbaar.
 • Heb je ervaring als stedenbouw¬kundige supervisor.
 • Heb je ervaring met stedenbouwkundige plannen (van visievorming tot uitvoering).
 • Heb je de expertise in huis om in samenwerking samen met ons de richtinggevende kaders verder te ontwikkelen.
 • Heb je een duidelijke visie op stedenbouw, architectuur, ruimtelijke kwaliteit en integraal werken.
 • Heb je ervaring met gebiedsontwikkeling in een complexe omgeving, waarbij complexiteit wordt bepaald door de omvang van de woningbouwopgave, functiemenging, openbare ruimte, infrastructuur, duurzaamheid en transformatievraagstukken.
 • Heb je aantoonbare ervaring met het opstellen van visies / gebiedsperspectieven, waarbij diverse partijen actief participeren.
 • Ben je bekend met het integreren van duurzaamheid en klimaatadaptie.
 • Beheers je de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift.

Het aanbod

Uitgangspunten:

 • De verwachte inzet is ongeveer acht uur per week (eventuele aanvullende opdrachten behoren tot de mogelijkheden).
 • Duur: De looptijd van het supervisorschap hangt samen met duur van het programma en de opgave in het gebied. Het programma MAAK.Centrum heeft een looptijd tot uiterlijk 2030. De opdrachtverlening wordt jaarlijks geëvalueerd.
 • Het uurtarief is maximaal € 175,- exclusief BTW.
 • De algemene inkoopvoorwaarden van Zaanstad zijn van toepassing op deze opdracht.

De organisatie

In Zaanstad is mooi werk te doen. Onze stad blijft groeien. In 2040 is onze stad uitgegroeid tot een stad met ruim 200.000 inwoners. Dat betekent o.a. dat er flink gebouwd moeten worden. De groei van de stad heeft grote impact op de benodigde infrastructuur en de inrichting van de openbare ruimte, zodat de stad aantrekkelijk en bereikbaar blijft. De uitdaging is om verleden, heden en toekomst slim, toekomst-bestendig, smaakvol en respectvol samen te brengen. Zo blijft het unieke, authentieke karakter van de stad behouden.

Over MAAK.Zaanstad
Met de vaststelling van het ambitiedocument MAAK.Zaanstad heeft Zaanstad gekozen voor het  toevoegen van kwaliteit aan de stad. De ambitie van MAAK.Zaanstad is veelomvattend en gaat over de toekomst en ontwikkeling van de stad. Over de sociaalgeografische, economische en ruimtelijke structuur van de stad, over duurzaamheid van wonen en werken, energieneutraliteit en de leefbaarheid. MAAK.Zaanstad omvat vier MAAK.gebieden: MAAK.Centrum, Noord, Midden en Zuid.

Binnen elk MAAK.gebied werkt de supervisor nauw samen met de gemeentelijke afdeling Stedenbouw. Zowel plannen in ontwikkeling als bouwaanvragen worden besproken en getoetst. Jij levert een bijdrage op het gebied van vakkennis, ontwerpkracht en ervaring. Die bijdrage wordt versterkt door jouw onafhankelijke positie. De expertise van Stedenbouw ligt, naast ontwerpkracht, op het vlak van kennis van de stad, de organisatie, werkprocessen en beleid. Zo wordt een optimale combinatie gevormd. De supervisor is eindverantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit binnen het gebied. Naast de supervisoren is een onafhankelijke adviseur / MAAK-meester (Frits Palmboom) aangesteld voor de samenhang tussen de stadsbrede en gebiedsgerichte ontwikkelingen, en voor de ruimtelijke kwaliteit van de stedelijke infrastructuur. Meer informtie vind je op: https://maak.zaanstad.nl/

Over MAAK.Centrum
Het gebied MAAK.Centrum is beeldbepalend voor Zaanstad; hier komen de meeste aspecten van het stedelijk leven bij elkaar. De hoofdopgave is het verder versterken en verbreden van het centrum door een kwaliteits¬impuls te geven in de gebieden die direct tegen het centrum aanliggen. 

Momenteel wordt de visie van het stationsgebied herijkt en ontstaan er kansen op korte -, midden- en lange termijn voor de ontwikkeling van gebieden die tegen het centrum aanliggen. Daarnaast vraagt de beoogde verdichting om kwaliteit van de openbare ruimte en een borging van samenhang in het gebied.
Gebieden waar ruimtelijk richting gegeven moet worden voor de toekomst zijn onder andere Centrum Oost, de Aris van Broekweg, de Behouden Haven. De Kleurenbuurt, als ‘stepping stone’ tussen het centrum en Zaandam Zuid, is een plek waar sociaalmaatschappelijk en ruimtelijk een visie nodig is voor toekomstige ontwikkeling. 

Door de transformatie van de Houthavenkade met woningbouw doet zich de vraag voor hoe de verbinding van het centrum met het Hembrugterrein verstevigd kan worden en hoe er moet worden omgegaan met de strook bedrijvigheid aan de westkant van de Provincialeweg. Dit gebied wordt momenteel gekarakteriseerd door bedrijvigheid, maar waar de ambitie voor is uitgesproken om te transformeren naar woon- en werkgebied. De waterweg de Zaan, geflankeerd door de Oost- en Westzijde, is ook een gebied waar ontwikkelingen om sturing en regie vragen. Meer info vind je op: https://maak.zaanstad.nl/zaanstad-centrum

De procedure

Heb jij interesse in deze prachtige, verantwoordelijke rol?
Stuur dan een mail naar de mailbox maakcentrum@zaanstad.nl met het verzoek om de ‘Uitvraag Supervisor MAAK.Centrum. In deze uitvraag staat omschreven welke procedure wordt toegepast en welke documenten bij de sollicitatie gevraagd worden. Vervolgens ontvangen wij graag jouw CV en motivatie (inclusief uurtarief) per mail via  maakcentrum@zaanstad.nl.

Reageren kan tot 16 maart 2020 15.00 uur (uitsluitend via de genoemde e-mailadressen).

De procedure is als volgt gepland:

Publicatie opdracht en  offerteleidraad:  21 februari 2020
Beschikbaar stellen van de documenten: 21 februari – 13 maart 2020
Sluitingsdatum indiening inschrijvingen: 16 maart 2020 15:00 uur
Beoordeling van de ingediende offertes: 17 en 18 maart 2020
Consensus bijeenkomst en selectie van de voorlopige 5 kandidaten: 19 maart 2020
Uitnodiging voor de presentatie en versturen case: 19 en 20 maart 2020
Presentatie van de case: 6 en 7 april 2020
Consensus bijeenkomst definitieve keuze: 8 april 2020
Definitieve keuze bekend maken: 8 april 2020
Start werkzaamheden: 15 april 2020

Hoog contrastGa naar Zaanstad.nl