Gemeentesecretaris

Deze vacature is inmiddels verlopen.

Locatie

Zaandam

Vakgebied

Human Resources

Opleidingniveau

WO

Soort

Vaste aanstelling

Aantal uren

36 uur


Houd mij op de hoogte

Wij zoeken een nieuwe gemeentesecretaris / algemeen directeur. Deze werving loopt via Eugenie van Leusen, van Vanderkruijs partner in executive search. De volledige profielschets en contactgegevens van Vanderkruijs zijn te vinden via: https://hippopage.nl/gemeente-zaanstad-gemeentesecretaris-algemeen-directeur  

De functie

Als secretaris
De gemeentesecretaris is als eerste adviseur van het bestuur een belangrijk speler; je bent een sparringpartner van het college als geheel maar ook voor de individuele collegeleden. Je weet wat er leeft binnen de gemeente, de organisatie en binnen de versnipperde raad. Daarbij is een goed samenspel binnen de lokale driehoek met burgermeester en griffier, van belang om de slagkracht van de gemeente te versterken. Een open en proactieve houding richting college, gemeenteraad en medewerkers draagt hieraan bij. Je bent een strategisch partner die spiegelt, meedenkt, helpt keuzes maken en stuurt op het kunnen realiseren van de ambities van Zaanstad. Ook weet je – indien nodig – op het juiste moment en op de juiste wijze een tegengeluid te laten horen. Je bent goed benaderbaar, kunt integraal verbanden leggen en weet op inspirerende wijze verschillende uitgangspunten te verbinden.

Als voorzitter van de directie
Je werkt gezamenlijk met de collega directeuren aan de verdere doorontwikkeling van de organisatie en je weet ook onder hoge druk de rust te bewaren en aandacht te houden voor werkplezier en duurzame vitaliteit. Je biedt ruimte aan je collega’s voor eigen inbreng, legt verantwoordelijkheden diep in de organisatie en zorgt daarbij voor duidelijk omschreven kaders. Je bent ondernemend, resultaatgericht en verbindend, maar houdt daarbij altijd oog voor de menselijke maat. Aandacht voor de beheersing van interne processen en degelijke financiën gaan bij jou gepaard met aandacht voor de concernkaders, waarbij soms flexibiliteit en wendbaarheid nodig is om maatwerk te kunnen blijven leveren. Als coachend leider help je de ambtelijke organisatie verder op het gebied van professionaliteit en (inclusief en collectief) leiderschap.

Als WOR-bestuurder
Het overleg tussen de ondernemingsraad en de bestuurder is verbindend op gezamenlijke belangen en overbruggend op de verschillen. Openheid, (informeel) overleg en wederzijds respect bevorderen de besluitvorming en het vertrouwen. Je bent communicatief sterk en weet goed aan te sluiten op wat de ander nodig heeft.  

Wie gaat de uitdaging aan om – samen met een vrijwel nieuw directieteam – het ambitieuze politieke bestuur tot zijn recht te laten komen en op stimulerende wijze de betrokken medewerkers te helpen hun werk voor de gemeente en haar inwoners goed te doen?

Jouw profiel

Onze ideale kandidaat:

 • Heeft ervaring als eindverantwoordelijk leidinggevende in een politiek-bestuurlijke context. Bij voorkeur ervaring met het aansturen van gemeentelijke organisaties;
 • Weet hoe te manoeuvreren in een veeleisende politiek-bestuurlijke omgeving, waarbij je adviseur bent voor het college van B&W als geheel;
 • Weet goed te schakelen tussen verschillende schaalniveaus en waar nodig te temporiseren en kundig te balanceren tussen bestuurlijke ambitie en ambtelijk realisatievermogen;
 • Snapt als algemeen directeur wat een complex organisatie-verandertraject vraagt en nodig heeft om succesvol te zijn;
 • Pakt door waar nodig en spreekt aan op gemaakte afspraken en verantwoordelijkheden zonder de verbinding te verliezen;
 • Brengt rust, vertrouwen en stabiliteit in de organisatie, behoudt het overzicht en geeft richting en sturing;
 • Werkt met de medezeggenschap in open samenspraak en vanuit vertrouwen in elkaar;
 • Neemt een actieve rol in de doorontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers;
 • Heeft aandacht voor de kracht van diversiteit en werkt samen met de medewerkers aan een inclusieve organisatie;
 • Beweegt zich als geboren netwerker soepel in lokale, regionale en landelijke netwerken ten behoeve van Zaanstad.
Als persoon
 • Gebruik je je conceptueel en strategisch denkvermogen om op bestendige wijze sturing te geven aan de ambtelijke organisatie;
 • Hanteer je een creatieve insteek, ben je innovatief en flexibel maar ook pragmatisch, met humor en relativering;
 • Ben je te typeren als nuchter, verbinder, goed benaderbaar, zichtbaar en toegankelijk;
 • Voel je je senang bij de informele en directe Zaanse (werk)cultuur;
 • Communiceer je helder en transparant, luister en stimuleer je het goede gesprek;
 • Vervul je met persoonlijk gezag en overzicht, de rol van boegbeeld zowel in- als extern op overtuigende en natuurlijke wijze;
 • Ga je als teamspeler ‘pur sang’ voor het samen behalen van resultaten.

Het aanbod

Het betreft een voltijds aanstelling met een contract voor onbepaalde tijd, waarbij regelmatig tussentijdse evaluaties zullen plaatsvinden. De functie is ingeschaald in salarisschaal 18 CAO Gemeenten. Daarnaast heeft Zaanstad een ruim aanbod aan secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van het bruto jaarsalaris en diverse scholingsmogelijkheden. 

De organisatie

Met meer dan 155.000 inwoners behoort Zaanstad tot de 16 grootste gemeenten van Nederland en zij groeit nog steeds! Zaanstad heeft haar oorsprong in zes dorpen en één stad – ieder van hen met een eigen karakter, dit zevental vormt sinds 1974 de samengestelde en bruisende huidige gemeente, nog immer in ontwikkeling. Zaanstad is gelegen in een regio die wordt gekenmerkt door ondernemerschap en bedrijvigheid; industrie en het maakbedrijf zijn met de Zaanstreek verweven. Grote multinationals zoals Verkade, Ahold, Forbo, Honig en Duyvis zijn in de regio ontstaan en tot de dag van vandaag zijn veel van deze bedrijven in deze regio te vinden.

Maar meer dan haar rijke, industriële verleden is Zaanstad een gemeente met een duidelijke gezamenlijke identiteit, een gemeente van doorzetters met opgestroopte mouwen; van hard werken, met gemeenschapszin en nuchterheid. Maar ook een gemeente die inzet op krachtige innovatie en snellere verbindingen. In 2040 is de gemeente naar verwachting uitgegroeid tot ruim 200.000 inwoners; kleurrijk in diversiteit en achtergronden, maar veelal met een gedeeld arbeidersverleden. Deze groei biedt kansen, maar brengt ook uitdagingen met zich mee op lokaal, regionaal én landelijk niveau. Zo heeft Zaanstad als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) belangrijke opgaven als het gaat over het bieden van onderscheidende woonkwaliteit nu en in de toekomst. Zaanstad is een gemeente waar meer zeggenschap voor inwoners en inspraak van ondernemers leidt tot een boeiend samenspel tussen betrokkenen en een bereikbaar bestuur. Met als gezamenlijk doel het bieden van een welvarende, veilige en duurzame stad waarin iedere Zaankanter prettig en gezond woont, werkt en recreëert.

De procedure

De gemeente Zaanstad laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 30 juli een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan zaanstad@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen op 020-7267272.

Meer informatie over onze gemeente en de procedure is te lezen in de volledige profielschets.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl