Diversiteit & Inclusie

Zaanstad, een inclusieve organisatie! 

Gemeente Zaanstad wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Waar iedereen zichzelf kan zijn en zich thuis en gewaardeerd voelt. Met ruimte om je eigen talent te ontwikkelen. Waar je je verbonden voelt met collega’s, de organisatie en de stad. Zo’n organisatie zijn we nog niet helemaal. Maar we maken flinke stappen om er te komen.

Belangrijk!

Ook voor onze rol als gemeente is diversiteit belangrijk. We kunnen vraagstukken beter oplossen, als we deze vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Inwoners moeten zichzelf ook herkennen in onze organisatie. Dat vraagt om een goede representatie van mensen met verschillende achtergronden.

Hoe zie je het terug in het werk?

We voeren een inclusief werving- en selectiebeleid. Om meer mensen uit groepen die nog ondervertegenwoordigd zijn, aan te nemen én te behouden. Zoals mensen met een bi-culturele achtergrond, mensen met een arbeidsbeperking en vrouwen in leidinggevende posities. Zaanstad is lid van het netwerk ‘Diversiteit in bedrijf’ en heeft de Charter Diversiteit ondertekend. We organiseren trainingen om bewustzijn en een veilige werkomgeving te verbeteren. Als medewerker kun je actief bijdragen als ambassadeurs diversiteit en inclusie.

Anqi Zhu

Adviseur Inkoop

Ik werd positief verrast hoe divers mijn team en hoe inclusief onze organisatie is. Bij Gemeente Zaanstad mag je lekker jezelf zijn.