Vacatures

{"postsToShow":9,"displayMeta":true,"displayFilter":true,"displayFilterNiveau":true,"displayFilterContract":true,"displaySearch":true,"displayLocatie":true,"displayLocatie2":true,"displayUren":true,"displayDatum1":true,"displayBedrag":true,"displayVakgebied":true,"displayNiveau":true,"displayContract":true,"excerptLength":35,"postLayout":"list","displayLink":true,"displayPijltje":true,"textLink":"Bekijk vacature","align":"wide","categories":"","displayPostContentRadio":"excerpt","displayThumbnail":true,"displayFilterWerkveld":true,"displayFilterErvaring":false,"displayFilterLocatie":false,"displayFilterUren":false,"displayFilterDagen":false,"displayFilterLocatietype":false,"displayFunctie":false,"displayTelefoon":false,"displayMobiel":false,"displayDatum2":false,"displaySchaal":false,"displayPostContent":false,"displayErvaring":false,"displayLocatietype":false,"displayDagen":false,"displayUrenTax":false,"displayLocatieTax":false,"columns":3,"autoScroll":false,"slidesToScroll":1,"scrollSpeed":500,"order":"desc","orderBy":"date","displayPostPaginateRadio":"","displayButtonContentRadio":"is-style-outline","text":"Alle vacatures","episodeURL":""}