Werken bij Zaanstad

Prachtig werk bij een ambitieuze organisatie!

Wil jij ook jouw kennis en kwaliteiten inzetten bij Zaanstad? Graag stellen we ons aan je voor.

Al eeuwenlang, met z’n allen, volop in ontwikkeling

De Zaanse identiteit is ondernemend, eigenwijs, informeel, creatief, kritisch en trots (op bescheiden wijze). We leven in een spannend, enigszins ongrijpbaar en uniek gebied. Zaanstad is altijd al volop in ontwikkeling en dat blijft zo. Industrie, wonen, toerisme, historisch en modern, heden en verleden lopen hier dwars door elkaar heen. Steeds in de nabijheid van de slingerende Zaan en het karakteristieke, waterrijke veenweidelandschap. In een samenleving waarin samenwerking en diversiteit altijd al vanzelfsprekend zijn. Waar we elkaar van oudsher opzoeken om samen sterk te staan en verder te komen. Daarin lopen we regelmatig landelijk voorop, omdat we op praktische wijze onze eigen weg bewandelen. Hoe? Door het gewoon te doen!

Samen dromen verwezenlijken

Van oudsher blijken wij als Zaankanters steeds opnieuw in staat om samen dromen te verwezenlijken. Zoals de unieke en zeer grootschalige, industriële molenontwikkeling en omvangrijke, houten scheepsbouw. Met als gevolg bijvoorbeeld heroïsche, gevaarlijke walvisvaarten naar Groenland. En meer eigentijds: de moderne, overvloedige voedingsindustrie.

Ook vandaag is de industriële geschiedenis nog overal in onze streek terug te zien. Daardoor is Zaanstad een mengelmoes van talrijke bouwstijlen, woon- en werkpanden. Van prachtige koopmanshuizen, eenvormige arbeiderswoningen en diverse stadsuitbreidingen tot industrieel erfgoed en moderne fabrieken en wooncomplexen. Zoals herontwikkelde fabrieken als Brokking en Meneba in Wormerveer, de Chocoladefabriek en het Hembrugterrein in Zaandam. En laten we als recente, eigentijdse prestatie de compleet vernieuwde binnenstad van Zaandam niet vergeten.

Samen naar de toekomst 

Hoe ziet de toekomst van onze stad eruit? We staan aan de vooravond van een schaalsprong op meerdere fronten. Zoals? Meer maatschappelijke samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en organisaties. We groeien fysiek vast aan Amsterdam-Noord. Ook via een metrolijn. Er komen 50.000 inwoners bij.

Om voorbereid te zijn op de toekomst, zetten we in op zes opgaven. Verstedelijking: groei met kwaliteit. Gezondheid: een stad die uitnodigt tot gezond leven. Duurzaamheid: CO2-neutraal in 2040. Kansengelijkheid: sterke wijken en talentontplooiing. Veiligheid: droge voeten en veilige straten. Economie: diversiteit en voldoende werkgelegenheid.

Veel mensen zoveel smaken

Samenleven doen we met elkaar, werken aan die samenleving ook. Zaanstad heeft een samenleving met mensen uit alle windrichtingen. We zien het als meerwaarde om vanuit verschillende invalshoeken aan maatschappelijke vraagstukken te werken. Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen zijn of haar eigen identiteit en eigenheid kan behouden.

Dit is een afbeelding met winkelende mensen in Zaanstad

Dit is een afbeelding met een molen en een waterlocatie in Zaanstad

Dit is een afbeelding met Sinterklaas en diverse mensen

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl