Werken bij Zaanstad

Prachtig werk bij een ambitieuze organisatie!

Uitdagingen bij Zaanstad

Wij willen dat Zaanstad een welvarende, veilige en duurzame stad is, waar iedere Zaankanter prettig en gezond woont en werkt. Samen met het bestuur zijn wij bezig om Zaanstad mooier en sterker te maken. Dat gaat niet vanzelf. De ontwikkelingen in de Zaanse samenleving gaan hard en vragen om een antwoord. Wat zijn nu de vraagstukken waar wij jouw kennis en expertise voor nodig hebben?

  • Zaanstad heeft nu ongeveer 156.000 inwoners en groeit ieder jaar. In 2040 zijn dat er mogelijk wel 200.000. Hoe houden we de stad leefbaar voor iedereen? Waar gaan deze mensen wonen, werken, winkelen, sporten? Hoe zorgen we ervoor dat het stedelijk gebied niet verstopt en bereikbaar blijft?

  • De economie bloeit weer. Maar niet iedereen profiteert hiervan. Hoe zorgen we ervoor dat het milieu niet lijdt onder deze groei? Hoe zorgen we voor voldoende variatie in bedrijven? En hoe zorgen we ervoor dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt goed op elkaar zijn afgestemd?

  • Hoe zorgen we ervoor dat we een inclusieve samenleving zijn, waarin iedereen kan meedoen? Welke barrières kunnen we wegnemen? Welke invloed heeft de inrichting van wijken, de toegang tot voorzieningen en onderwijs?

  • Zaanstad wil klimaatneutraal zijn. Hoe kunnen we bijdragen aan de energietransitie? Hoe kunnen we de Zaanse economie circulair maken?

  • Hoe zorgen we ervoor dat Zaanstad een veilige stad is? Hoe beschermen wij onze inwoners tegen gevaarlijke stoffen, hoe voorkomen wij wateroverlast?  Maar ook: hoe bestrijden wij criminaliteit en zorgen we ervoor dat deze onze samenleving niet ondermijnt?

  • Hoe zorgen we voor een gezonde lucht, gezond water en een goede bodemkwaliteit? Hoe zorgen we ervoor dat mensen gezond ouder worden? Hoe worden we een stad waar mensen voor elkaar zorgen, zich veilig voelen en waar mensen niet vereenzamen?

Moeilijke vragen, waar geen makkelijk antwoord op te geven valt en waar de oplossing een brede blik en samenwerking met de stad en collega's vraagt. De nieuwe collega’s die wij zoeken kunnen uiteraard een goede inhoudelijke bijdrage leveren en verstaan hun vak.  Zij zijn ook geïnteresseerd in de samenhang tussen de vraagstukken. Wij zoeken collega's die echte netwerkers zijn en die goed kunnen luisteren en reflecteren en die samen met ons nieuwe wegen vinden om tot oplossingen te komen.

Herken jij jezelf hierin, en gaan je handen jeuken als je dit leest? Dan zit je bij Zaanstad goed!

Zo veel mensen zoveel smaken

Samenleven doen we met elkaar, werken aan die samenleving ook. Zaanstad heeft een samenleving met mensen uit alle windrichtingen. We zien het als meerwaarde om vanuit verschillende invalshoeken aan maatschappelijke vraagstukken te werken. Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen zijn of haar eigen identiteit en eigenheid kan behouden.


Hoog contrastGa naar Zaanstad.nl