Privacy Sollicitanten

Gemeente Zaanstad gaat zorgvuldig om met jouw privacy en werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor wij ze verzamelen.

Wij verwerken persoonsgegevens om de sollicitatieprocedure uit te kunnen voeren

Op het moment dat je bij ons solliciteert voor een functie, opdracht of stage ontvangen wij jouw persoonsgegevens. Wij verwerken verschillende persoonsgegevens in ons recruitmentsysteem, waaronder NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, CV en motivatiebrief. De personen die jouw persoonsgegevens kunnen inzien zijn de recruiters, de betrokken HR adviseur, (toekomstig) leidinggevende en personen die deel uitmaken van de selectiecommissie.
We hebben een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken (artikel 6 lid 1 sub f AVG). Bijvoorbeeld om je te kunnen uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. Ook willen wij een zo goed mogelijk beeld van je krijgen om te kunnen beoordelen of jij geschikt bent voor de functie.

Wij bewaren je gegevens zolang dit nodig is voor de sollicitatieprocedure

Als we je niet in dienst nemen verwijderen we jouw persoonsgegevens na 28 dagen na afloop van de sollicitatieprocedure.
Je kan toestemming geven om jouw gegevens langer te bewaren zodat we je later nog kunnen benaderen als we mogelijk een geschikte functie voor je hebben. Als je hiervoor toestemming geeft zullen we jouw gegevens 1 jaar bewaren. Na dat jaar zullen we je opnieuw benaderen voor toestemming om de bewaartermijn nogmaals met maximaal 1 jaar te verlengen.

Natuurlijk kun je jouw toestemming altijd tussentijds intrekken. Dit verzoek kun je mailen naar wervingenselectie@zaanstad.nl. Dan verwijderen we jouw
persoonsgegevens. Word je na de sollicitatieprocedure aangenomen bij Zaanstad? Dan worden jouw persoonsgegevens opgenomen in de personeelsadministratie en gelden de wettelijke bewaartermijnen, deze zijn ook opgenomen in het register van verwerkingen van Zaanstad.

Je hebt diverse rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

Waaronder het recht op inzage en kopie, rectificatie, vernietiging en het recht om vergeten te worden. Indien je gebruik wil maken van je rechten, kan je een verzoek indienen via de website van Zaanstad. Wij zullen binnen een maand reageren op jouw verzoek. Daarbij zullen we aangeven of en hoe we aan jouw verzoek gevolg gegeven en zo niet, waarom niet. Als dat noodzakelijk is kunnen we de reactietermijn verlengen. We zullen je in dat geval binnen één maand laten weten binnen welke termijn alsnog gereageerd wordt.

Neem voor vragen contact op met onze FG

Deze privacyverklaring ziet op de verwerking van persoonsgegevens die worden verricht door de gemeente Zaanstad als werkgever. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met onze interne toezichthouder, de Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG ziet erop toe dat gemeente Zaanstad zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens. De contactgegevens van de FG vind je hier.