Word jij onze collega?

Bekijk hier onze vacatures!

Bekijk hier de openstaande vacatures bij Zaanstad

Kies een vakgebied
Filter op opleidingsniveau
 • Vaste aanstelling
 • HBO
 • 32 - 36 uur per week

Senior Vergunningverlener

Als Senior Vergunningverlener WABO fungeer je echt als ‘eigenaar’ van complexe vergunningaanvragen. Jij voert de regie op het gehele proces en voert delen daarvan zelf uit. Je onderzoekt, herkent en begrijpt de dwarsverbanden van complexe vergunningsaanvragen die een directe relatie hebben met de beoordeling op diverse vergunni...

Meer informatieSolliciteer direct
 • Vaste aanstelling
 • HBO
 • 32 - 36 uur per week

Werkvoorbereider Civiele Techniek

Houd jij van uitdagende en zeer uiteenlopende projecten bij een duurzame gemeente? Als werkvoorbereider ben jij verantwoordelijk voor het maken van een integraal ontwerp voor de GWW projecten in de openbare ruimte. Van het vervangen van riolering tot een complete herinrichting van een wijk. Je zorgt voor de complete voorbereiding t/m uitvoering....

Meer informatieSolliciteer direct
 • Vaste aanstelling
 • HBO
 • 36 uur per week

Beheerder Verkeer

Als Beheerder Verkeer handel je in deze tactische rol complexere vraagstellingen af die zowel vanuit andere vakafdelingen of vanuit onze inwoners of bedrijven komen. Jij kent jouw eigen werkgebied en handelt hier ook naar. Je stelt adviezen op betreffende het taakveld en draagt verbeteringen/optimalisaties aan. Hier hoort ook het voorb...

Meer informatieSolliciteer direct
 • Vaste aanstelling
 • HBO
 • 32 - 36 uur per week

Adviseur Milieu en Duurzaamheid

Zorg jij voor een gezonde en duurzame stad die klaar is voor de toekomst? Zaanstad groeit met 20.000 woningen. Deze stedelijke verdichting en de komst van de Omgevingswet brengen op het gebied van milieu en duurzaamheid interessante vraagstukken met zich mee. Jij wordt onze specialist!Vanuit projecten en programma’s werk je mee...

Meer informatieSolliciteer direct
 • Vaste aanstelling
 • HBO
 • 36 uur per week

Senior Projectleider Civiele Techniek

Als senior projectleider ben je vanaf de initiatief- tot en met overdrachtsfase verantwoordelijk voor de realisatie van uiteenlopende projecten. Het Ingenieursbureau heeft alle expertise in huis om zelf grote en complexe projecten van A-Z uit te voeren. Jouw takenpakket is divers. Bij onze pro...

Meer informatieSolliciteer direct
 • Vaste aanstelling
 • HBO
 • 36 uur per week

Informatieadviseur

Als Informatieadviseur geef jij op strategisch en tactisch niveau advies over informatiebeheer. Jij denkt met de afdelingen mee over oplossingen en manieren waarop informatie het beste en op een duurzame manier beheerd kan worden. Jij bent dus bezig met vragen als: wie heeft welke informatie nodig? En waarom en op welk moment? Hierbij zorg je er...

Meer informatieSolliciteer direct
 • Vaste aanstelling
 • MBO
 • 36 uur per week

BOA

Als BOA houd jij je bezig met diverse uitdagende werkzaamheden. Zo ben je o.a. bezig met het handhaven van verschillende wet- en regelgeving, houd je toezicht op de juiste naleving en treed je op als opsporingsbevoegde tegen overtredingen. Als de situatie daar aanleiding toe geeft, maak je processen-verbaal op bij constateringen van overtre...

Meer informatieSolliciteer direct
 • Vaste aanstelling
 • HBO
 • 32 - 36 uur per week

Landschapsarchitect

Een groeiende en verdichtende stad met een groot landschappelijk buitengebied én de ambitie om te vergroenen! Dat vind je in Zaanstad! Door toenemende ruimteclaims in het buitengebied en vele vraagstukken van stedelijk landschap tot natuurlijk landschap, kun jij als landschapsarchitect in Zaanstad in de volle breedte van het vak aan de sl...

Meer informatieSolliciteer direct
 • Vaste aanstelling
 • HBO
 • 36 uur per week

Netwerkbeheerder

Zonder dat gebruikers het direct doorhebben, kan er veel veranderen binnen de infrastructuur van een netwerk. Met name in een omgeving als die van gemeente Zaanstad, waar de ruim 150.000 inwoners afhankelijk zijn van stabiliteit. Als netwerkbeheerder lever je een optimale beschikbaarheid, zodat alles ‘gewoon’ blijft functioneren. Dat...

Meer informatieSolliciteer direct
 • Vaste aanstelling
 • MBO
 • 36 uur per week

Toezichthouder Fietsen & Wielklemmen

Als Toezichthouder Fietsen & Wielklemmen bij Gemeente Zaanstad houd jij je bezig met verschillende en uitdagende werkzaamheden. Geen dag is hetzelfde in deze functie! Je ondersteunt je collega’s die verantwoordelijk zijn voor het tegengaan van fout geparkeerde fietsen, scooters en andere soorten voertuigen. Je gaat ook mee helpen om fi...

Meer informatieSolliciteer direct
 • Vaste aanstelling
 • HBO
 • 36 uur per week

Teamleider Belastingen Heffen en Innen

Werken voor de afdeling Belastingen is uitdagend. Jaarlijks hebben we te maken met het doel om de opgelegde bedragen op tijd te heffen en in te vorderen. Daarnaast is er veel telefonisch verkeer en zijn er bezwaren die afgehandeld moeten worden. Jij speelt als teamleider een belangrijke rol in het kiezen van de beste strategie om de doelstelling...

Meer informatieSolliciteer direct
 • Vaste aanstelling
 • HBO
 • 36 uur per week

Secretaris Maatschappelijk Domein

Heb je gevoel voor de politieke lading van onderwerpen en thema’s binnen de gemeente? Vind je het stimulerend om onderdeel te zijn van de politieke belangen en onderhandelingen die zich afspelen in het college, de raad, en binnen de regio? Bestuurlijke besluitvorming vraagt om een optimale ondersteuning waarbij organisatietalent en goed ku...

Meer informatieSolliciteer direct
 • Vaste aanstelling
 • HBO
 • 32 uur per week

Recordsmanager

Ben jij graag ambassadeur voor documentaire informatievoorziening binnen Zaanstad? Richt jij de processen zo in, dat stukken altijd teruggevonden worden? Ben jij de Recordsmanager die graag aan de slag gaat met Archive by Design?De afdeling DIV is volop in ontwikkeling! Voor jou een mooie kans om toekomstbestendige processen in te richten....

Meer informatieSolliciteer direct
 • Vaste aanstelling
 • HBO
 • 32 - 36 uur per week

Senior stedenbouwkundige

De komende twintig jaar verandert Zaanstad Noord (Krommenie, Assendelft-Noord, Wormerveer en West-Knollendam) in een gebied waar het nog prettiger wonen, werken en recreëren is. Er komen nieuwe woningen bij en er is veel aandacht voor het behoud van industrieel erfgoed, zoals elementen van het Menebaterrein. Draag jij als stedenbouwkundige ...

Meer informatieSolliciteer direct
 • Vaste aanstelling
 • HBO
 • 32 - 36 uur per week

Adviseur Erfgoed en Monumenten

Er is veel te ontwikkelen en mooi werk te doen in Zaanstad! Met ruim 600 monumenten behoort Zaanstad tot de grote monumentengemeenten van Nederland. Daarnaast heeft Zaanstad drie van rijkswege beschermde dorpsgezichten en één gemeentelijk beschermd gezicht, de Zaanse Schans. Met grote ambities op het gebied van erfgoed staat het ho...

Meer informatieSolliciteer direct
 • Vaste aanstelling
 • HBO
 • 32 - 36 uur per week

Senior Beleidsadviseur Civiele Kunstwerken en Vaarwegen

De Zaanstreek is herkenbaar, uniek en heeft een sterk eigen karakter. Het is een waterrijke gemeente en wij beheren onder meer 26 beweegbare bruggen, circa 550 vaste bruggen en 15 km oevers en kadermuren en 250 ha vaarwegen en oppervlaktewater....

Meer informatieSolliciteer direct
 • Aanstelling bepaalde tijd
 • HBO
 • 32 - 36 uur per week

Beleidsadviseur Landschap en Stikstof

De leefbaarheid en toekomstbestendigheid van ons unieke veenweidelandschap ligt onder een vergrootglas. Zo ook de private belangen van agrarische ondernemers. Dit komt door alle sectorale normatieve regelgeving en opgaven die op het gebied af komen. Draag jij bij aan het oplossen van de knelpunten op het gebied van stikstof in relatie tot...

Meer informatieSolliciteer direct
 • Vaste aanstelling
 • HBO
 • 36 uur per week

Trajectbegeleider RMC

Coach jij de Zaanse jongeren terug naar school? Als RMC begeleider heb jij een belangrijke rol in het begeleiden  van jongeren tussen de 18 en 23 jaar. Jouw doel? Voorkomen dat jongeren zonder startkwalificatie hun school verlaten. Jij werkt met jongeren die vaak (extra) begeleiding nodig hebben om scholing te hervatten. En als dat niet kan...

Meer informatieSolliciteer direct
 • Vaste aanstelling
 • HBO
 • 32 - 36 uur per week

Leerplichtambtenaar

Kijk jij echt naar het belang van het kind en weet wat nodig is om het onderwijs te laten volgen? Denk jij graag mee en durf jij verder te kijken dan alleen het wettelijk kader? Als leerplichtambtenaar bij Zaanstad heb jij, samen met onze ketenpartners een gezamenlijk doel: zorgen dat een kind onderwijs krijgt waar het recht op heeft.

Meer informatieSolliciteer direct
 • Vaste aanstelling
 • HBO
 • 32 - 36 uur per week

Beleidsadviseur Omgevingsbeleid

Zaanstad bereidt zich voor op de Omgevingswet. Met oog op de inwerkingtreding wordt er hard gewerkt aan de nieuwe omgevingsvisie, het Zaanse omgevingsplan en de ketensturing. Als visiespecialist omgevingsbeleid lever je een bijdrage aan het afronden van de omgevingsvisie in 2023 en het Zaans omgevingsplan. De doorvertaling van de omgevingsvisie ...

Meer informatieSolliciteer direct
 • Vaste aanstelling
 • WO
 • 24 - 36 uur per week

Adviseur Erfgoed en Ruimte

De Zaanstreek is herkenbaar, uniek en heeft een sterk eigen karakter. Molens, fabrieken, kerken, historische dorpskernen, monumenten én linten, dijken, paden, veenweiden: in de gemeente Zaanstad zie je het verleden terug. Oftewel het Zaans erfgoed. Tegelijkertijd neemt de druk op de ruimte toe. De grote woningbouwopgave zorgt voor verdich...

Meer informatieSolliciteer direct
 • Vaste aanstelling
 • HBO
 • 32 - 36 uur per week

Adviseur mobiliteit en parkeren

Hoe gaan wij de extra mobiliteit opvangen als Zaanstad straks groeit naar 200.000 inwoners en er 20.000 nieuwe woningen binnenstedelijk bijgebouwd gaan worden? En hoe zorgen we voor voldoende parkeergelegenheid? Met deze vraagstukken ga jij aan de slag!Zaanstad maakt de komende jaren een mobiliteitstransitie door. Het maken van Zaans...

Meer informatieSolliciteer direct
 • Vaste aanstelling
 • HBO
 • 32 - 36 uur per week

Senior Ontwerper Openbare Ruimte

Zaanstad heeft het. Van landschappelijk groen en molens tot industrie en een ambitieuze binnenstedelijke woningbouwopgave en dat onder de rook van Amsterdam. In de groeiende en verdichtende stad staat de kwaliteit van de openbare ruimte onder druk. In deze veelzijdige functie zorg jij dat de openbare ruimte goed functioneert en het Zaanse karakt...

Meer informatieSolliciteer direct
 • Vaste aanstelling
 • HBO
 • 32 - 36 uur per week

Senior Adviseur Milieu

Zorg jij voor een goede kwaliteit van de Zaanse Leefomgeving? Zaanstad is van oudsher een gebied waar wonen en industrie samen gaan. Met de bouw van 20.000 extra woningen, een snelweg door de gemeente en de ligging onder de rook van Amsterdam, liggen er op het gebied van milieu vele uitdagingen. De stedelijke verdichting en de komst van de Omgev...

Meer informatieSolliciteer direct
 • Vaste aanstelling
 • HBO
 • 32 - 36 uur per week

Informatieadviseur Fysieke Leefomgeving

Hoe staat Zaanstad ervoor? Lever jij een bijdrage aan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in onze gemeente? Met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt er hard gewerkt aan de nieuwe omgevingsvisie, het Zaanse omgevingsplan en de ketensturing. Op basis van de door jou gemaakte analyses kan het beleid worden aangepast en kan ...

Meer informatieSolliciteer direct
 • Vaste aanstelling
 • HBO
 • 36 uur per week

Regisseur Ondermijning

Als Regisseur Ondermijning ben je een sterke organisator en aanjager van integrale toezicht- en handhavingstaken op het gebied van ondermijning. Bij een gezamenlijke, integrale aanpak is het van belang om maatregelen goed op elkaar af te stemmen. De samenwerking kan zowel integraal als multidisciplinair van aard zijn en is vaak een combinatie va...

Meer informatieSolliciteer direct
 • Vaste aanstelling
 • HBO
 • 36 uur per week

Tekenaar

Ben jij goed in technisch tekenen en wil je meehelpen aan de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van Zaanstad? Dan hebben we een leuke uitdaging voor jou!Als tekenaar ga je samenwerken met een enthousiast team van ontwerpers, planologen en juristen om de bestemmingsplannen en de toekomstige omgevingsplannen zichtbaar te maken. B...

Meer informatieSolliciteer direct
 • Vaste aanstelling
 • HBO
 • 32 - 36 uur per week

Programmamanager Ruimtelijke Ontwikkeling

Een bijzondere combinatie van stedelijke, dorpse en landelijke kenmerken vormen de basis voor de ruimtelijke identiteit van Zaanstad. Onze Omgevingsvisie geeft richting aan de toekomst van onze stad, waarbij we kiezen voor kwalitatieve verstedelijking en niet voor stadsuitbreiding in het omringende landelijke gebied. Jij gaat met je kennis en er...

Meer informatieSolliciteer direct
 • Vaste aanstelling
 • HBO
 • 36 uur per week

Functioneel Beheerder Basisinformatie

Samen met je team beheer je meer dan 30 gemeentelijke applicaties. Dat is de uitdaging die voor je klaar staat binnen het cluster Basisinformatie!Word een cruciaal onderdeel van onze Zaanse ICT molen!Jij gaat jouw social skills en technische kennis inzetten om onze applicaties af te stell...

Meer informatieSolliciteer direct
 • Vaste aanstelling
 • MBO
 • 36 uur per week

Civieltechnisch Toezichthouder

Zorg jij ervoor dat de herinrichting van de Zaanse woonwijken goed verloopt? Zaanstad heeft vele interessante projecten waar jij als civieltechnisch toezichthouder een bijdrage aan levert. Het gaat vooral om de complexe civiele projecten waarbij de nadruk ligt op grond, weg en waterbouw. In deze functie werk je nauw samen met de directievoerder....

Meer informatieSolliciteer direct
 • Vaste aanstelling
 • MBO
 • 36 uur per week

Medior Jeugdboa

Als Medior Jeugdboa speel je een grote rol in de aanpak van overlast gevende jeugdgroepen in Zaanstad. Jij hebt de bevoegdheden van een buitengewoon opsporingsambtenaar en bent specifiek opgeleid in de omgang met jeugd. De autoriteit die je als Jeugd BOA vanuit je functie hebt is erg belangrijk. Je biedt jongeren duidelijkheid over wat wel en ni...

Meer informatieSolliciteer direct
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl