Iwan van Straalen

Sinds 2016 werkzaam bij het Zaanse Ingenieursbureau. Van werkvoorbereider doorgegroeid naar senior projectleider groen.

Hoe zag jouw werk als werkvoorbereider groen eruit?

In mijn functie als werkvoorbereider groen hield ik mij bezig met het opstellen van bestekken en tekeningen. Inclusief de bijbehorende voorbereidende werkzaamheden zoals het (technisch) uitwerken van de ontwerpen, het aanvragen van vergunningen en het maken van ramingen. Als ‘groene werkvoorbereider’ werkte ik in circa 70% van de gevallen aan groen gerelateerde projecten. Ik was ook ‘vraagbaak’ voor groene vraagstukken binnen het Ingenieursbureau. Gelukkig was er ook tijd om mijn civieltechnische kennis op peil te houden en zelfs uit te breiden waardoor er genoeg afwisseling was.

Aan welke projecten heb jij gewerkt?

Ik heb mogen bijdragen aan twee grotere projecten, namelijk de ‘Schildersbuurt’ en de ‘Groen renovatie projecten’. Het eerste betrof een integraal project met zowel verhardingen, riolering en groen. Het tweede project ging om het verwerken van vrijwel al het beplantingswerk binnen Zaanstad in een raamcontract. Daarnaast heb ik gewerkt aan projecten ‘Paukenhof’, ‘Saendelft’ en de ‘Stationsstraat’. Binnen de projecten zitten we regelmatig bij elkaar met het projectteam om de voortgang te bewaken. Je kunt op elkaar bouwen en je hebt nauw contact met toezichthouders, directievoerders en beheerders.

Hoe heb jij je ontwikkeld tot senior projectleider?

Door het wegvallen van een interim projectleider kwam er een vacature vrij. Ik werkte nog met plezier als werkvoorbereider, maar merkte dat ik meer energie kreeg van de organisatorische en planmatige werkzaamheden. Taken die ik al regelmatig vervulde maar eigenlijk meer bij de functie van projectleider hoorde. Met ondersteuning van de beide teamleiders en een persoonlijk ontwikkelingsplan heb ik deze stap mogen maken.

Hoe ziet jouw functie als senior projectleider eruit?

Hoewel de meeste projectleiders integraal werken, werk ik door mijn kennis en ervaring vooral aan groen gerelateerde projecten en de aanleg van speeltuinen. Dit betekent dat grofweg alle nieuwe beplantingen en speelplekken binnen Zaanstad over mijn bureau komen. Als projectleider ben je o.a. verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie, de planning, het budget en het eindresultaat. Natuurlijk werk je samen met een topteam van ondersteuners, verkeerskundigen, bodemkundigen, directievoerders, toezichthouders en werkvoorbereiders.

Waarom Zaanstad?

Redenen voor mij om bij Zaanstad te werken was het totaalpakket van werkzaamheden. Gezamenlijk met beheerders, ontwerpers en bewoners probeer je tot een goed gedragen ontwerp te komen. Tijdens en na de uitvoering heb je overleg met directievoerders en toezichthouders wat er eventueel nog verbeterd kan worden. Daarnaast zijn de leer- en groeimogelijkheden, de professionaliteit en de leuke sfeer binnen het Ingenieursbureau voor mij belangrijke aspecten om hier te blijven.