Michiel van Zwieten

Maakte in 2021 een carrière switch: van chef-kok naar ontwerper openbare ruimte.

Waarom Zaanstad?

Ik heb ervaring opgedaan tijdens mijn stage bij de gemeente Amsterdam. Een ontzettend leerzame omgeving waar veel mogelijk was door de (relatief) hoge budgetten. De organisatie vond ik echter wel erg groot. Er is veel afstand tot andere afdelingen en tot de directie, waardoor je maar op een klein stukje van het vakgebied je bijdrage kan leveren. Toen de kans in Zaanstad zich voordeed om ontwerper openbare ruimte te worden heb ik niet lang getwijfeld. Zaanstad bestaat uit een bijzondere mix van stad en buitengebied. Met het ene been staat het met industrie, haven en grootstedelijke ambities, midden in de metropoolregio Amsterdam, aan de andere kant zie je molens en houten huisjes aan een lintdorp in het veenweidegebied. De omvang van de organisatie is ideaal: wél de grootstedelijke vraagstukken, maar in een klein team waardoor je veel verschillende aspecten van het vak tegenkomt. Wat je doet valt op, je zit snel bij een wethouder aan tafel. In Zaanstad krijg je veel vrijheid. Er is ruimte voor nieuwe ideeën.

Hoe heb jij jouw carrièreswitch ervaren?

Het was een grote stap voor mij. Dit is mijn eerste baan als ontwerper. Het is natuurlijk best spannend om in een nieuwe omgeving en een heel nieuw vakgebied te beginnen. Daarom was het erg fijn dat ik goed ben ingewerkt en opgevangen door mijn directe collega’s. We zijn een klein team van vier ontwerpers waardoor de lijntjes kort zijn en ik met vragen of twijfels altijd makkelijk bij iemand terecht kan. Dit maakt dat het erg fijn werken is in Zaanstad.

Wat maakt jouw functie interessant?

Het is interessant om met collega’s te werken die allemaal specialist zijn op hun vakgebied. Binnen de afdeling waar ik werk zitten stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, ecologen, specialisten op erfgoed, wonen, milieu en duurzaamheid. Het meest werken wij samen met de stedenbouwkundigen.

Het werk is erg divers. Ik werk aan MIP (Meerjarig Investeringsplannen) projecten om met alle vakdisciplines samen ontwerpen te maken waarin alle aandachtspunten verwerkt zijn. Ook met oog voor klimaatadaptatie en duurzaamheid. Hierbij ben je betrokken vanaf het tekenen van ontwerpen tot het organiseren en leiden van een bewonersavond, en het dan weer verwerken van de feedback. Ik maak visies zoals het bomenstructuurplan. En binnen de MAAK-gebieden werk ik mee aan gebiedsontwikkeling, wat vaak inhoudt dat we met beperkt budget gaan kijken wat er toch mogelijk is om de openbare ruimte zo optimaal mogelijk in te richten.

Dat is overigens typisch Zaans: pragmatisch, handelend, schouders eronder om met beperkte financiële middelen toch een enorme ambitie waar te maken.

Waar ben je trots op?

Ik ben trots op het werk aan het historisch lint van Krommenie waar we een enorme kwaliteitsverbetering aan het maken zijn met oog voor groen.

Waar verheug jij je nog op?

Ik kijk er naar uit om nog aan heel veel boeiende projecten mee te werken, waarbij ik aandacht kan geven aan ruimtelijke kwaliteit en de waarde van bomen in de stad. Hierbij wil ik het belang van groen, klimaat en duurzaamheid voor het voetlicht brengen bij de plannen die we als gemeente maken. Zo hoop ik me te ontwikkelen als ontwerper en maken we als organisatie plannen waar Zaanstad beter van wordt.